Layout A

Naslovna

WEBINAR

05.03.2024. GOD. U  18 SATI

Komora medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo

Organizira KONTINUIRANU EDUKACIJU  – WEBINAR

PUTEM ONLINE PLATFORME „GOOGLE MEET“

Link za predavanje:

Read More
Novosti Obavijesti

WEBINAR

05.03.2024. GOD. U  18 SATI

Komora medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo

Organizira KONTINUIRANU EDUKACIJU  – WEBINAR

PUTEM ONLINE PLATFORME „GOOGLE MEET“

Link za predavanje:

Read More

Layout A2

Naslovna

WEBINAR

05.03.2024. GOD. U  18 SATI

Komora medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo

Organizira KONTINUIRANU EDUKACIJU  – WEBINAR

PUTEM ONLINE PLATFORME „GOOGLE MEET“

Link za predavanje:

Novosti Obavijesti

WEBINAR

05.03.2024. GOD. U  18 SATI

Komora medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo

Organizira KONTINUIRANU EDUKACIJU  – WEBINAR

PUTEM ONLINE PLATFORME „GOOGLE MEET“

Link za predavanje:

Layout A3

05.03.2024. GOD. U  18 SATI

Komora medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo

Organizira KONTINUIRANU EDUKACIJU  – WEBINAR

PUTEM ONLINE PLATFORME „GOOGLE MEET“

Link za predavanje:

Read More

05.03.2024. GOD. U  18 SATI

Komora medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo

Organizira KONTINUIRANU EDUKACIJU  – WEBINAR

PUTEM ONLINE PLATFORME „GOOGLE MEET“

Link za predavanje:

Read More

Layout B

Naslovna

WEBINAR

05.03.2024. GOD. U  18 SATI

Komora medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo

Organizira KONTINUIRANU EDUKACIJU  – WEBINAR

PUTEM ONLINE...

Read More
Novosti Obavijesti

WEBINAR

05.03.2024. GOD. U  18 SATI

Komora medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo

Organizira KONTINUIRANU EDUKACIJU  – WEBINAR

PUTEM...

Read More

Layout B1

Naslovna

WEBINAR

05.03.2024. GOD. U  18 SATI

Komora medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo

Organizira KONTINUIRANU EDUKACIJU  – WEBINAR

PUTEM...

Novosti Obavijesti

WEBINAR

05.03.2024. GOD. U  18 SATI

Komora medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo

Organizira KONTINUIRANU EDUKACIJU  –...

Layout C

Naslovna

WEBINAR

05.03.2024. GOD. U  18 SATI

Komora medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo

Organizira KONTINUIRANU EDUKACIJU  –...

Novosti Obavijesti

WEBINAR

05.03.2024. GOD. U  18 SATI

Komora medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo

Organizira KONTINUIRANU EDUKACIJU ...