Category - Novosti

Novosti

Edukacija članova Komore

U sklopu kontinuirane edukacije kojom se vodi rukovodstvo Komora medicinskih sestara-tenilačara Kantona Sarajevo svojim članovima omogućava učešće na...