Obavijesti

Edukacija članova Komore

U sklopu kontinuirane edukacije kojom se vodi rukovodstvo Komora medicinskih sestara-tenilačara Kantona Sarajevo svojim članovima omogućava učešće na skupovima koji vrše promociju struke.

Na II Nacionalnom Kongresu Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije, koji je održan na Tari od 07.11. – 11.11.2018. godine, svoje aktivno učešće su imali i članovi KMSTKS

TIHIĆ AMELA – „Uloga medicinske sestre u savjetovanju pacijenata – E-zdravlje/ elektronsko savjetovanje“

MUHAREMOVIĆ DŽEVAHIRA – „Sestrinska dokumentacija u P/O medicini“

ČAGALJ ALMA – „Zdravstvena njega akutnog respiratornog distress sindroma“

Na Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, koji je održan na Tari, Hotel „Omorika“ u periodu od 29.11. – 03.12.2018. godine, svoje aktivno učešće su imali i članovi KMSTKS

MEHMEDOVIĆ FIKRETA – „Porod u vodi“

BRULIĆ AMINA – „Centralni venski kateter“

TARČIN BELMA – „Pružanje podrške ožalošćenim“

ČORBO ALMA – „Značaj vakcinacije u prevenciji zaraznih oboljenja“

KAHRIMAN ARIFA – „Mobing na radnom mjestu“

ELJŠANI AMIRA – „Komunikacija u Timu zdravstvene njege“