Obavijesti

Izborna Skupština KMSTKS

U hotelu Grand, 28.09.2018. godine, odžana je izborna Skupština Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo na kojoj je izabrano novo rukovodstvo Komore. Takođe na Skupštini je usvojen i Poslovnik o radu Skupštine Komore.

Kao što je bilo najavljeno u dnevnome redu SKuštine delegati su razmatrali i usvojili Statut KMSTKS sa predloženim izmjenama i dopunama kao i Pravilnike o nagradama i priznanjima, sadržaju rokovima i načinu stručnog usavršavanja članstva kao i dodjeli novčane pomoći članovima Komore.

Na održanoj Skupštini usvojen je i izvještaj o dosadašnjem radu Komore i finansijski izvještaj Komore za period od 2014.-2017. godine.

Ujedno je na Skupštini donesena i odluka o povećanju članarine sa jedne na četiri konvertabilne marke počevši od oktobra 2018. godine.