Naslovna

Komora nastavlja da finansira aktivna učešća na Kongresima

Članovima Komore koji će imati aktivno učešće na 1. Kongresu medicinskih sestara i tehničara u FBiH sa međunarodnim učešćem, u Tuzli  u periodu od 06.-08.12.2019 godine. odobrena je isplata novčanih sredstva za finansiranje troškova kotizacije, smještaja i troškovi prevoza u ukupnom iznosu od 250,00 KM po učesniku.

Aktivno učešće će imati slijedeći članovi Komore:

Uposlenici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu:

 1. Uzunović Dijana – „Dekubitus – Uzroci, prevencija i liječenje“
 1. Jašarević Advija – „Osvisnost novog doba“

Uposlenici Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“:

 1. Abaz Alma – „Uloga medicinske sestre u zdravstvenoj njezi bolesnika sa dijabetes mellitus-om“
 1. Gusinac Merseda – „Zravstvena njega pacijenata sa plućnom embolijom“
 2. Vatreš Elvedin – „Uloga medicinske sestre – tehničara u provođenju neinvazivne dijagnostičke metode perfuzione scintigrafije miokarda „

Uposlenici Doma zdravlja Kantona Sarajevo

 1. Porović Sanija – „Burnout sindrom – sagorijevanje na poslu“
 2. Islamović Mirela – „Davanje terapije i zdravstvena njega u kućnim uslovima“
 3. Đipa Amela – „Uloga medicinske sestre u tretmanu oboljelih od ateroskleroze“
 4. Domić Nermina – “Prisustvo depresije kod pacijenata sa hroničnom   glavoboljom ”
 5. Hećo Amra – Prevencija karcinoma dojke“
 6. Kozić Zehra – „Hitna stanja u oftalmologija i uloga medicinske sestre“