Obavijesti

Obavijest o promjeni visine članarine

Na Skupštini Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo koja je održana 28.09.2018. godine donešena je odluka o visini članarine u iznosu od 4 KM (slovima: četirikonvertibilne marke) mjesečno.

Ova odluka se primjenjuje od 01.10.2018. godine.