Obavijesti

Održano je predavanje na temu  “Komunikacija u urgentnom timu

U skladu sa Planom edukacija Komore medicinskih sestara – tehničara Kantona Srajevo  za 2019. godinu u   JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 15.01.2019. godine održano je predavanje na temu  “Komunikacija u urgentnom timu”.

Predavač je bio Dino Mahmutović, HMT-instruktor/edukator. Predavanju je prisustvovalo 56 članova Komore.

Predavanje  je bodovano prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja članova Komore