Obavijesti

7. Kongres medicinskih sestara i tehničara BiH sa međnarodnim učešćem

7. Kongresu medicinskih sestara Bosne i Hercegovine sa meĎunarodnim učešćem, koji će se održati u Tuzli od 11. do 14. aprila 2019. godine.

Više informacija možete saznati u obavijesti ispod.

Prva obavijest 7. Kongres medicinskih sestara i tehnicara