Kontakt

Više informacija možete dobiti u sjedištu Komore:

Ulica: Derebent 41., Sarajevo

Tel/fax:  +38733/214-673

Radno vrijeme sa strankama:

Ponedjeljak – petak od 08:30 -16:30

Email:  komora.mstks@gmail.com