Kontakt

Više informacija možete dobiti u sjedištu Komore:

Ulica: Derebent 41., Sarajevo

Tel/fax:  +387 33 21 46 73

Radno vrijeme sa strankama:

ponedjeljak, utorak, srijeda i petak od 12:00 -14:00, četvtrak od 13:00 – 17:00

Email:  komora.mstks@gmail.com