Novosti

Članovi KMSTKS u aprilu učestvovali na edukacijama

ČLANOVI KMSTKS U APRILU MJESECU SU UZELI UČEŠĆE U SLIJEDEĆIM EDUKACIJAMA:

1. U Tuzli u periodu od 11-14.04.2019. godine održan je 7. Kongres medicinskih sestara – tehničara BiH na kojem su učešće uzeli i članovi naše Komore. Program Kongresa u prilogu.

2. 12. Međunarodni kongres Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST), Šibenik, Hoteli Solaris u periodu od 11-14.04.2019. god.

1. Husić Elvira – učestvuje sa radom „Dijabetično stopalo“
2. Čengić Adelina – učestvuje sa radom „Uloga med.sestre/tehničara kod prijema bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom u jedinicu intenzivnog liječenja“
3. Begić Dženana – učestvuje sa radom „Učestalost pojave antieritrocitnih antitijela kod pacijenata“
4. Čolaki Mahira – učestvuje sa radom „Pneumonija kod pacijenata na mehaničkoj ventilaciji u hirurškoj intenzivnoj“
5. Sijarić Munira – učestvuje sa radom „Prikaz slučaja – Transfuzijom izazvano akutno oštećenje pluća“

3. XV Kongres sa međunarodnim učešćem Udruženja anestezista, reanimatora i transfuzista Srbije, Vrnjačka banja, 17.04-21.04.2019. godine, hotel Fontana. Pokrovitelj Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.

1. Brulić Amina – učestvuje sa radom „Mjere spriječavanja intrahospitalnih infekcija u JIT-u“
2. Bulbul Muhamed – učestvuje sa radom „Endotrahealna intubacija“

4. Nacionalni konges sa međunarodnim učešćem „O sadašnjosti za budućnost“, Beograd, Srbija, u periodu od 11-14.04.2019. god., – Džanković Nizama „Zravstvena njega pacijenata sa karcinomom usne šupljine

5. XIII Stručni seminar Udruženja inžinjera medicinske radiologije u FBiH, Srajevo, Hotel Terme – Ilidža, 12-14.04.2019. god.
1. Pandžić Samija, Maksumić Tahira „Sintetski MRI“
2. Tukić Belma, Đozo Elvira „Savremene dijagnostičke metode u nuklearnoj medicini – detekcija CNS oboljenja SPECT i PET metodom