Novosti

Edukacije u zdravstvenim ustanovama – mart i april 2019. godine

Na osnovu čl. 15 stav 34. Statuta Komore medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo i Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja članova Komore, u saradnji sa Komorom organizirani su stručni skupovi – edukacije u slijedećim zdravstvenim ustanovama:

1. JU ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO 27.03.2019. GOD.
1. Tema: „PROCES POSTIZANJA BOLNIČKIH STANDARDA U JU ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI“
Predavač: Magbula Grabovica
2. „STANDARDI KVALITETE U PROCESU ZDRAVSTVENE NJEGE“
Predavač: Ismir Smajić
3. „OPERATIVNA PROCEDURA SLUŽBE TRANSPORTA“
Predavači: Emir Zorlak i
Amir Baručija

24.04.2019. god.:
Teme i predavači:
1. „MENADŽMENT I KONTROLA AGRESIVNOG PONAŠANJA PACIJENTA“
Predavač: Magbula Grabovica
2. „ZDRAVSTVENA NJEGA OVISNIKA O ALKOHOLU U STANJIMA AKUTNOG PIJANOG STANJA I ZDRAVSTVENA NJEGA U TRETMANU ODVIKAVANJA OD ALKOHOLA“
Predavači: Jasminka Điho i Džejms Zeba

2. ZAVOD ZA DRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU 15.03.2019. GOD.
Tema „Analiza obavljenih sistematskih pregleda radnika u 2018. godini“
Predavač: Azemina Maksumić

3. JU OPĆA BOLNICA „PRIM.DR. ABDULAH NAKAŠ“ SARAJEVO 28.03.2019. GOD.
Teme i predavači:
„RANO UZIMANJE BRISEVA KOD TRUDNICA KAO PREVENCIJA BOLNIČKIH INFEKCIJA“
Predavač: Emina Avdić, diplomirana medicinska sestra
„PRAVILNA APLIKACIJA ELASTIČNOG ZAVOJA ILI PROTEKTIVNIH ČARAPA U PREVENCIJI TROMBOEMBOLIZMA“
Predavač: Prim.mr.sci.med.dr Namik Hadžiomerović

„VARICOCELA – NJEGA PACIJENTA NAKON OPERACIJE“
Predavači: Adnan Mahmutović, medicinski tehničar i Enida Bajraktarević, medicinska sestra

4. DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

OJ DOM ZDRAVLJA CENTAR 08.04.2019. god.
Tema: „Antropometrijska mjerenja djece predškolske dobi“
Predavač: Amela Rovčanin, diplimirana medicinska sestra
Tema i predavač: 08.05.2019. god.
„Uzročnici stresa vezani za posao“
Predavač: Altijana Zahirović, pedijatrijska sestra

OJ DOM ZDRAVLJA VOGOŠĆA 18.04.2019. GOD.
Tema „Antišok terapija kod djece i odraslih, anafilaksa i reanimacija“
Predavači: Almir Pašagić, spec. porodične medicine
Suada Šehović, dipl. medicinska sestra

OJ DOM ZDRAVLJA ILIDŽA 25.04.2019. GOD.
Tema „Rinitisi kod djece školske dobi“
Predavač: Amira Rizvanović-Huseinović, dr. medicine

5. KJU GERONTOLOŠKI CENTAR SARAJEVO 11.04.2019. GOD.

Tema: „ULOGA MEDICINSKE SESTRE U NJEZI KORISNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM“
Predavač: Mirela Mršo

6. JU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO 29.04.2019. GOD.
Tema: „PTSP i uloga medicinske sestre/tehničara u njezi oboljelih od PTSP-a“
Predavač: Zarif Feta, medicinski tehničar

KOMORA MEDICINSKIH SESTARA – TEHNIČARA KANTONA SARAJEVO JE IZVRŠILA BODOVANJE STRUČNIH SKUPOVA U SKLADU SA GORE NAVEDENIM PRAVNIM AKTIMA KOMORE