Naslovna

Komisija za stručna pitanja i stručno usavršavanje KMSTKS

Komisija je na sjednici održanoj dana 04.03.2019. godine dala saglasnost i odobrila:

a) shodno Statutu Komore medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo i Pravilniku o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja, dala saglasnost za Plan edukacija JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Poliklinike SaNaSa – Sarajevo

b) odobrila finansiranje troškova kotizacije, smještaja i putnih troškova članovima KMSTKS koji imaju aktivno učešće na IV SIMPOZIJUMU MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA IZ PRAKSE U ORGANIZACIJI UDRUŽENJA „MEDICINAR“, koji će se održati u Brčkom u periodu od 15-17.03.2019. godine u hotelu Jelena.

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
1. Uzunović Diana
2. Jašarević Advija
3. Harbinja Elma
4. Borčilo Almera
5. Džebo Sanela
6. Zelić Samela
7. Suljević Emir
8. Suljević Sabina
9. Melez Adisa
10. Olja Brkić
11. Tunović Nizama

Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo
1. Hadžić Armin
2. Dacić Sajma
3. Amira Hasanović
4. Dervišević Elvedin
5. Šabeta Amila
6. Mahmutović Elma
7. Isanović Amela

Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo
1. Šabeta Nermin
2. Feta Zarif
3. Tarik Hasibović
4. Pejković Akzra
5. Drakovac Eldin

Dom zdravlja Kantona Sarajevo 
1. Čagalj Alma
2. Tihić Amela
3. Muharemović Dževahira