Naslovna

Komora dodijelila nagrade-priznanja zaslužnim članovima

U povodu „Međunarodnog dana sestrinstva“ 12.05.2019. god. održana je svečanost u Hotelu Hollywood – Sarajevo. Obavljena je dodijela NAGRADA – PRIZNANJA zaslužnim članovima Komore, kao i ispraćaj članova Komore koji odlaze u mirovinu uz prigodan poklon (43 člana).

Potom je upriličen koktel – iftar.

Nagrade – priznjanja su uručene slijedećim članovima Komore:

I NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

DELIHASANOVIĆ MERSIJA (Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“)

II NAGRADA: ZLATNA PLAKETA

1. AVDIĆ FATIMA (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu)
2. COCALIĆ HANKA (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu)
3. DŽAFIĆ IMELA (Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS)
4. KOVAČ JASNA (Dom zdravlja Kantona Sarajevo)

III NAGRADA: SREBRNA PLAKETA

1. BRNADA SLAVA (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu)
2. ČANO NISVETA (Dom zdravlja Kantona Sarajevo)
3. KADIĆ HAMO (Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“)
4. SEJFIĆ EZINA (Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“)

IV PRIZNANJE ZA NEMJERLJIV DOPRINOS U PROMOCIJI SESTRINSTVA

1. MAHMUTOVIĆ NUSRET (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu)
2. HAJDAR REMZA (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu)
3. ZAGORČIĆ JASMINA (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu)
4. STOČANIN ENVERA (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu)
5. RAHMANOVIĆ DŽEVDETA (Dom zdravlja Kantona Sarajevo)
6. MUHAREMOVIĆ DŽEVAHIRA (Dom zdravlja Kantona Sarajevo)
7. LEMEŠ SEVLETA (Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“)
8. ARAPOVIĆ MAIDA (Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“)
9. HAVIĆ EMIRA (Zavod za bolesti ovisnosti KS)
10. BUZA SADUDIN (Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo)

FACEBOOK PAGE KOMORE