Naslovna

Poziv za učešće na stručnim predavanjima za medicinske sestre – tehničare KS

Poštovane/i,

Obavještavamo Vas da Komora medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo organizuje stručna predavanja za medicinske sestre-tehničare Kantona Sarajevo koja će biti bodovana prema Pravilniku o stručnom usavrašavanju Komore.

Pozvani predavači su medicinske sestre, članice Komore medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo, sa bogatim radnim iskustvom i akademskom naobrazbom i to:

Prof. dr. Suada Branković, dipl.med.sestra, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, rukovodilac studijskog programa

Tema predavanja: „Uticaj stresa na zdravstveno stanje medicinskih sestara – tehničara“

Prof. dr. Jasmina Mahmutović, dipl.med.sestra, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, prodekan za III ciklus studija i nauku

Tema predavanja: „Studijski program zdravstvene njege prema EU Direktivi“

Stručna predavanja će biti održana 26.12.2019. godine u periodu od 18:00-19:30 sati u Hotelu Holiday u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne br. 4.

Predavanja će biti bodovana sa 10 bodova za sve članovima Komore medicinskih sestara-tehničara KS koji budu prisustvovali.