Naslovna

Prvi simpozij medicinskih sestara/tehničara hitne pomoći sa međunarodnim učešćem

U periodu od 03-05.04.2020. godine Udruženje hitnih medicinskih tehničara FBiH u saradnji sa Resuscitacionim savjetom Republike Srpske organizuje 1.Simpozij medicinskih sestara/tehničara hitne pomoći sa međunarodnim učešćem. Simpozij će biti održan na Vlašiću, Eko selo FIS.

U nastavku možete pogledati prvu obavijest.

Prva obavijest