Naslovna Novosti

Rad sa strankama

Zbog korištenja godišnjeg odomora službenika Komore rad sa strankama u prostorima komore obavljati će se utorkom i četvrtkom od 14.00 do 16.30 također rad sa strankama će se obavljati i elektronski putem

e-maila –

komora.mstks@gmail.com