Naslovna Novosti

Prijava pasivnog učešća na Sarajevskom simpoziju za medicinske sestre-tehničare sa međunarodnim učešćem

Prijavu pasivnog učešća (kao slušalac) na Sarajevskom simpoziju za medicinske sestre-tehničare sa međunarodnim učešćem izvršiti na e-mail: sarajevskisimpozij2022@gmail.com.

U mailu je potrebno da navedete:

  • Ime i prezime
  • Stručno/naučno zvanje
  • Ustanovu zaposlenja
  • Grad
  • Država

Rok za prijavu 29.11.2023. godine