Naslovna

Stručna predavanja za medicinske sestre – tehničare Kantona Sarajevo

Komora medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo organizuje stručno predavanje za medicinske sestre-tehničare Kantona Sarajevo koja će biti bodovana prema Pravilniku o stručnom usavrašavanju Komore.

Pozvani predavači su medicinske sestre, članice Komore medicinskih sestara i tehničara Republike Hrvatske, sa bogatim radnim iskustvom i akademskom naobrazbom i to:

Doc.dr.sc. Marijana Neuberg, dipl.med.ses., Univerzitet u Varaždinu, šef studija za zdravstvenu njegu
Tema predavanja: „Savremeni pristupi i modeli u palijativnoj njezi“

Mag. Senka Repovečki, dms, Klinika za psihijatriju, Vrapče, Zagreb: Tema predavanja: „Interpersonalni odnosi u sestrinstvu“

Stručna predavanja će biti održana 12.07.2019.g. u periodu od 19:00-20:30 u Hotelu „Grand“ u Sarajevu.

Komora je svim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo uputila dopis za održavanje predavanja.

Poziv za stručna predavanja