Naslovna

Poziv za prijavu stručnog rada za III Simpozijum sestara u neurologiji

Poštovane koleginice i kolege,

U periodu od 20-22.09.2019. godine u Soko Banji održava se Simpoziujum udruženja sestara i zdravstvenih tehničara u neurologiji i Sekcija sestara hirurških grana – instrumentara.

Svi koji žele da učestvuju mogu dostaviti prezentaciju svoga rada, a detalje o prijavi možete pronaći u nastavku.

Poziv za prijavu stručnog rada